Chúng tôi kinh doanh

ĐỐI TÁC CHIẾN LƯỢC CÁC HÃNG SƠN LỚN  TRÊN THỊ TRƯỜNG

JOTUN, DULUX, KANSAI, KINGCAT, KOVA, HEAT AX, AQA…

Khách hàng mục tiêu